— بیمه مسافرتی

شرکت خدمات مسافرتی آرزوی سفر پارسیان با توجه به اهمیت بیمه های مسافرتی و مزایای آن برای همسفران ارجمند دفاتر خدمات مسافرتی و در نهایت حفظ مشتری برای آنان و همگام با توسعه و ارائه انواع خدمات ضروری برای دفاتر خدمات مسافرتی همکار محترم مفتخر  است با در اختیارگذاردن  بیمه مسافرتی  با کمترین قیمت برای علاقمندان به سفر در اقصا نقاط دنیا ،گستره همکاری خود با دفاتر خدمات مسافرتی عزیز را افزایش دهد .

برخی از پوشش های بیمه های مسافرتی قابل ارائه عبارتند از : 

ردیف نوع پوشش  سقف تعهد (EUR)
1 پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی 

10.000 

 

 

2 بازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران 2.000
     
     
3 راهنمایی و کمک رسانی به بیمه شده در صورت سرقت و یا مفقود شدن مدارک مسافرتی وی.  200 
     
     
4 پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورت تأخیر در تحویل بار کنترل شده 100
     
     

 

background